Om TRHF   (rekrutteringsflyer)

TRHF  vedtekter

Hvem kan bli medlem?
Som medlemmer kan opptas personer og bedrifter som er interessert i ett eller flere av foreningens formål (se vedtekter)

Kontingent
For tiden er kontingenten 200 kroner pr. år og kan betales inn til bankkonto 1506.11.32780     (DNB)

Bli medlem!
Be om opptak i foreningen
(
Skjema for utfylling direkte på skjermen og med elektronisk innsending. Samme skjema kan også brukes for endringer i tidligere meddelt medlemsinformasjon)

Kontakt oss på epost:

   

Styret