Lydfiler og video
 

Eksempler på radiostøy (fra Radiostøykontrollens gamle 78-plate)

Helge Fykses videoer på Youtube

Bøker og online tekster

Vacuum tube theory 
Basics of vacuum tubes in english
Guitar amp schematics
Nuvistor
Vintage radio repair and restoration

Tidsskrifter

Lyd og bilde 
Hallo Hallo
 

Foreninger

Norsk radiohistorisk forening (NRHF)
NRRL
Trondheimsgruppen av NRRL

 

Skjemaer og Komponenter

NRHF skjemabank

Rimelige toroidtransformatorer

Simuleringsprogrammer:

Electronic Workbench v. 5.12 nedlasting (7.5MB) Fungerer ikke under Windows 10

Loudspeaker Lab (.zip)

Javascript for ikke-programmerere

B2-Spice

SPICE-modeller for rør
Duncans Amp pages
Stockhammers lenkside om rør  
Spice-modeller med Matlab (Konar)
SPICE-lenker

Rørforsterkere:


Duncan's Amp Pages

Byggeprosjekter
The Model RA-100 - HiFi Stereo Amplifier (advanced) Improving the LTP/CCS driver circuit  
A Stand-alone Hi-Fi Phono Preamplifier (intermediate)
A Studio Preamplifier (advanced)
Paraphase circuits
Updated 28/12/2002 (experimental)
"MiniBlok" - a Low-Cost SET amp (beginner)
"MiniBlok II" - the Push-Pull version (beginner)
Triode audio
single ended, pure class A triode amplifiers
 

Send gjerne tips om flere aktuelle lenker til