Møtene avvikles oftest på rom G144, elektrobygget, NTNU Gløshaugen
Se kart


Møteprogram:
 

2021

10. desember

        Julemøte         Invitasjonstekst med kart  Utsatt inntil videre pga. smittesituasjonen!                                                                         

2020

 17. febr 

Medlemsmøte kl. 19     Invitasjonstekst med kart         Referat                                                      

 9. mars

Medlemsmøte kl. 19     Invitasjonstekst med kart         Referat

 13. april Medlemsmøte kl. 19     Avlyst pga. virussituasjonen.
 11. mai   

AUKSJON                   ?

 15. juni 

Årsmøte

2019

 4. febr 

Medlemsmøte kl. 19  -  Stein Olav Lund: Restaurering av radioer               Referat                                                                          

 4. mars

Medlemsmøte kl. 19  - Per Kyllo: Min radiohistorie - Spontanauksjon        Referat

 1. april
Medlemsmøte kl. 19  - Petter Brækken: Rare ting jeg har prøvd å lage  
 6. mai   

AUKSJON kl. 19.00 i rom G144, elektrobygget, NTNU Gløshaugen.    Invitasjonstekst med kart     Auksjonsliste

 3. juni 

Årsmøte med foredrag om tyske tankradioer v. Jørgen Fastner            Årsmeldingen

14. okt Petter Brækken: Om radiorøret           pdf fra foredraget
11. nov Stein Olav Lund: Replika av koffertsettet Olga
  9. des TRHFs Julemøte i "Gulskuret" på Fosenkaia

2018

08.01.2018        

Medlemsmøte i TRHF mandag 8.1  kl. 1900
Sted: Rom G144, elektrobygget, NTNU Gløshaugen (det vanlige møtestedet) Kart
Program: «Show and tell»; ta med noe å vise fram. Lars Lundheim har alt lovet å demonstrere sitt  «lommeoscilloskop».      Referat

05.02.2018


Medlemsmøte i TRHF kl. 1900.  Siste møtes program var så vellykket av vi igjen forsøker «Show and tell»; ta med noe å vise fram.
Sted: Rom G144, elektrobygget, NTNU Gløshaugen (det vanlige møtestedet) Kart      Referat
 

05.03.2018 Møte mandag 5. mars 2018 kl. 19.00.  Sted: Rom G144, elektrobygget, NTNU Gløshaugen (det vanlige møtestedet)
Program:
1. "Hva skjer?" Nytt fra styret og øvrige medlemmer
2. Trygve Meltzer: «Min radiohistorie»                     Referat
 
09.04.2018

Årsmøte. med spontanauksjon           Referat fra årsmøtet

07.05.2018

Medlemsmøte i TRHF  Torkel Ranum: Radioforretninger i Trondheim
Sted: Rom G144, elektrobygget, NTNU Gløshaugen (det vanlige møtestedet) Kart

03.09.2018

Medlemsmøte i TRHF     Program:     Lars Lundheim: Min radiohistorie       Sted: Rom G144, elektrobygget, NTNU Gløshaugen (det vanlige møtestedet) Kart          Referat fra møtet

01.10.2018 Medlemsmøte i TRHF kl. 19 i Rom G144 i Elektrobygget , NTNU Gløshaugen. Temaer: DX-ing, Radioreparasjon og Spontanauksjon
Invitasjonstekst med kart      Referat fra møtet
05.11.2018 Medlemsmøte i TRHF kl. 19 i Rom G144 i Elektrobygget , NTNU Gløshaugen.   Program:  Fra den tidlige GSM-historien - Spontanauksjon   Invitasjonstekst med kart                 Møtereferat
03.12.2018 TRHFs Julemøte i Gulskuret

2017

09.01.2017      Radiostøykontrollen - en del av norsk radiohistorie v. Per Chr. Berntsen.  Rom G144 kl. 19.00    Møtereferat
06.02.2017 Den unike fjernstyrte båten Robin.
13.02.2017 Radiorørteknologi. Kurskveld 1
06.03.2017 Årsmøte. Teknologisk gjettekonkurranse
03.04.2017 Besøk på NRK Tyholt
08.05.2017 Jan Erik Steen: Edda radiofabrikk.  Rom G144 kl. 19.00      Referat
10.6.2017 Mellom kl. kl 1000 - 1600 deltar vi på Kystens dag og stiller ut Robin, Trondheims første radiostyrte båt.
26.08.2017 Besøk i radiomuseet i Selbu. Omvisningen starter ca. kl. 1100. Pris 60kr.  Deltakerne oppfordres til å organisere sin egen transport. Lars kjører fra Trondheim kl. 0900. Kontakt ham (telefon 906 34 941 epost lars.lundheim@ntnu.no) innen fredag om du vil sitte på.
 
02.10.2017 Møte.   Stein-Olav Lund: Min radiohistorie           Referat
06.11.2017 Auksjon på rom B418, 4. etasje Elektroblokk B, NTNU Gløshaugen.   Kart som viser auksjonsstedet (B) og nærmeste bilparkering (A)       Auksjonsliste.     Innlevering av innmeldte gjenstander fra kl. 1700. Dørene er da åpne, og det vil være mulig å ta objektene i øyensyn. NB: De som leverer objekter må merke dem tydelig med nummer i henhold til auksjonslisten.
 
04.12.2017 Julemøte 7.12 kl. 19 i Gulskuret.   Påmeldingsfrist 1.12!


2016

04.04.2016 Konstituerende møte
09.05.2016 Møte       Program    Referat
05.09.2016 Møte       Program    Referat
03.10.2016 Møte       Program    Referat
07.11.2016 Auksjon  Invitasjon og auksjonsliste   Tillegg til auksjonslista    Bilder av gjenstander   Auksjonsregler  
05.12.2016 Julemøte Invitasjon